Thứ Tư, 8 tháng 6, 2016

New tab Girl xinh

https://chrome.google.com/webstore/detail/random-vietnamese-girls/jiafdiigahbceopeboniaboidphmhmim Sản phẩm đầu tay viết bằng Nodejs. Mất 5$ để up lên chrome web store.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét